Privacybeleid voor Informatieverwerking bij Tv Company

Bij Tv Company nemen we privacy serieus en streven we ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. Verzameling van Persoonlijke Gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of met ons communiceert, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

  • Gegevens die u verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten, zoals opnames of opmerkingen

  • Technische gegevens, zoals IP-adres, browserinformatie en apparaatgegevens

2. Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten en het voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u

  • Het beheren van uw account en het verstrekken van klantenondersteuning

  • Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van gebruikersgedrag om de gebruikerservaring te optimaliseren

  • Het verzenden van promotionele communicatie, zoals nieuwsbrieven, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven

3. Delen van Persoonlijke Gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren of wanneer dit wettelijk vereist is. We zullen uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

6. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@tvcompany.be.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of om onze praktijken met betrekking tot gegevensbescherming aan te passen. Wij raden u aan om regelmatig dit privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Privacybeleid van Tv Company

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die worden aangeboden door TV Company en beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan van personen die onze diensten gebruiken. Door gebruik te maken van de diensten van TV Company, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze informatie wordt gebruikt om u te voorzien van de gevraagde diensten, zoals het leveren van videoproducties, het verwerken van betalingen en het verstrekken van klantenondersteuning.

Informatiebeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Delen van Persoonlijke Gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van de door u gevraagde diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

Cookies en Tracking Technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare tracking technologieën om informatie te verzamelen en uw ervaring op onze website te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te beheren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze website.

Toegang tot uw Gegevens en Rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die we over u bewaren en om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of om onze praktijken met betrekking tot gegevensbescherming aan te passen. We zullen alle wijzigingen in dit privacybeleid op deze pagina plaatsen en, indien van toepassing, u op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@tvcompany.be.